Our Services

Sizimisele kakhulu ngaleli bhizinisi...

Umshwalense Wokungcwaba

Amapholisi omndeni, noma umuntu oyedwa akwa-KwelamaThongo Funeral Services


Umasingcwabisane

Amapholisi okungcwaba amaqembu omasingcwabisane akwa-Kwelamathongo Funeral Services

Imingcwabo Ekhokhelwa Ngokheshi

Abantu abangenamapholisi kodwa abafisa amaservices ethu okungcwaba


Ezokungcwaba Eziphelele

FKulabo abanesidingo somngcwabo onezimfuno/nemigomo ekhethekile.

Ukushiswa/cremation

Ngokwesifiso somndeniUkudla & Ukuhlobisa

Ukudla nokuhlobisa okuthandayoUkuphelezelwa Ngezithuthuthu

Ukuphelezelwa komngcwabo ngezithuthuthu kusukwa ekhaya kuyiwa esontweni, nanoma sekusukwa esontweni sekuyiwa emangcwabeni.Amajuba Amhlophe Qwa

Amajuba azodedelwa abomndeni emangcwabeniItshe Lesikhumbuzo

DItshe lesikhumbuzo eliba nemininingwane