Umlando we Kwelamathongo Funeral Services

I-Kwelamathongo Funeral Services inamava eminyakanyaka akubasebenzi abasebenzele abangcwabi abakhulu baseNingizimu Afrika.

Siyaziqhenya ngesikwenzayo njengoba siqhubeka nokuhlomisa abasebenzi bethu ngolwazi olubalulekile ukuze sikwazi ukukuhlinzeka ngezokungcwaba ezilandeleka kalula nezisemthethweni.

Izibophezelo zethu
- Ezokungcwaba Ezinozwelo.
- Ukuhlinzeka Ngomsebenzi Othokozisayo.
- Umsebenzi Wesimanje Onesizotha Sendabuko.
- Inhlonipho Nomsebenzi Osezingeni Eliphezulu.

Umbono Wethu
IKwelamathongo Funeral Services izimisele ekwenzeni ukukhalela esibathandayo kube lula, nangesi ngesikhathi sokwenza amalungiselelo omngcwabo.

Esikuphokophele
Ukuhlinzeka ngomsebenzi osezingeni eliphezulu, kumakhasimende ethu wonke, asithem