Singabahlinzeki bezinkonzo
zomngwabo abanozwelo

Vakashela Iwebhusayithi yethu yesiNgisi

Izinkonzo zomngwabo zesimanje
ngesithunzi se ndabuko

Vakashela Iwebhusayithi yethu yesiNgisi